บริษัท เอลบรุส จำกัด เป็นบริษัทให้คำปรึกษาในการวางเป้าหมายโครงการที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท มีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีลักษะณะเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือใช้เทคนิคชั้นสูงฯลฯ โดยการประมูลงานในราคาที่สามารถแข่งขันได้ และมีความรับผิดชอบในงานก่อสร้างให้ได้ตามคุณภาพ มาตรฐานสากล ทันเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำ และสร้างความพึงพอใจระดับพรีเมี่ยมให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังจะใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ในการขยายธรุกิจรับเหมาก่อสร้างไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย

ชื่อบริษัท
ชื่อกรรมการ
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
วันที่ก่อตั้ง
ที่อยู่

โทรศัพท์สำนักงาน
โทรสาร
ประเภทธรุกิจ

บริษัท เอลบรุส จำกัด
นายวิศิษย์ เพชรภูวดี
0105554056368
6 ตุลาคม พ.ศ. 2537
เลขที่ 12/23 หมู่ 15 ถ.วัดแก้ว-สาย1 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
0-2887-7429 หรือ 08-1566-8559
0-2448-7437
ออกแบบ ที่ปรึกษา ควบคุมด้านวิศวกรรมก่อสร้าง

1. เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบในงานก่อสร้าง ให้ได้คุณภาพตาม มาตรฐานสากล
2. ขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไป ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย

1. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการท้าทายและเปลี่ยนแปลง
2. เคารพและยอมรับผู้อื่น
3. ยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้า
4. ทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด

1. บรรลุการเป็นผู้นำ ในด้านความพึงพอใจของลูกค้า และในด้าน สัดส่วนการตลาด
2. กำหนดให้ความปลอดภัยเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุด ของกิจกรรมรากฐานของบริษัท
3. สร้างสังคมที่มีคุณภาพโดยการทำกิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อสังคม